Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i   143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 08/10) Priređivač utvrđuje

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Otputuj u London“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Otputuj u London“ je Poliklinika Optical Express (nadalje: Priređivač) iz Zagreba, Strojarska cesta 18, OIB 75704940224. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unaprjeđenja prodaje usluga.

Članak 2.

Nagradna igra održavat će se od 15.11.2019. do 20.12.2019. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja te datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr 15.11.2019. godine.

KLASA:: UP/I-460-02/19-01/628

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb: 21.10.2019

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje će obaviti zahvat  laserske korekcije vida u poliklinici Optical Express u razdoblju od 15.11.2019. do 20.12.2019. godine.

Članak 5.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, sa svojom užom obitelji.

Članak 6.

Fond nagrada sastoji se od:

  1. Putovanja u London za dvije osobe u iznosu od 8.061 kn (slovima: osamtisućašezdesetijedna kuna). Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 8.061 kn (slovima: osamtisućašezdesetijedna kuna). Nagrada nije zamjenjiva za novac. Nagrada se može prenijeti na drugu osobu.

Članak 7.

Izvlačenje dobitnika održat će se u uredima Priređivača na adresi Strojarska 18, Zagreb, dana 23.12.2019. godine s početkom u 20:00 sati. Pobjednik će biti nasumce odabran među pristiglim prijavama u nazočnosti tročlane komisije koju imenuje Priređivač nagradne igre.

Članak 8.

Ime dobitnika bit će objavljeno na internetskoj stranici opticalexpress.hr u roku od dva (2) dana od izvlačenja dobitnika. Dobitnik nagrade bit će obaviješten o dobitku nagrade u roku od dva (2) dana od izvlačenja.

Članak 9.

Dobitnik svoju nagradu može preuzeti od Priređivača u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti o osvojenoj nagradi, a može ju koristiti po dogovoru.

Članak 10.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će u tom slučaju biti obaviješteni putem internetske stranice opticalexpress.hr

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila  počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri i budu objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr.

Članak 13.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 14.

U slučaju spora između priređivača i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.