Nikolina Zrakić

dr.med.

Nikolina Zrakić, dr.med., diplomirala sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2014. godine. Po završetku studija radila u Zavodu za hitnu medicine nakon čega odlazim na specijalizaciju u Kliniku za oftalmologiju i optometriju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, gdje sam stekla naslov europski priznatog specijalista oftalmologije i optometrije (FEBO).

Članica ;

  • Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva (HOOD),
  • Sekcije za kataraktu i refraktivnu kirurgiju
  • Sekcije za glaukom
  • Europskog udruženja za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS)
  • Europskog odbora za oftalmologiju (EBO)

Pohađala tečajeve:

  • Phaco tečaj
  • Tečaj plastične kirurgije vjeđa
  • Tečaj UZV-a u oftalmologiji
  • Tečaj uveitisa