Miro Kalauz,

Prof.dr.sc. dr.med. Specijalist oftalmolog

Prof.dr.sc. Miro Kalauz, dr.med., diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je završio stručni i znanstveni poslijediplomski studij.  Magistrirao je na temu intraokularnih leća kod operacije mrene, a doktorirao na temu kontaktnih leća i keratokonusa.

Stekao je znanstveno-nastavno zvanje profesora u nastavnoj bazi Klinike za očne bolesti  KBC Zagreb pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Izabran je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Radi kao liječnik oftalmolog, a stekao je i naslov užeg specijaliste iz područja prednjeg segmenta oka.

U više navrata je boravio u klinici Ogzikenhuiss  u Roterdamu gdje se usavršavao iz područja operacija katarakte i transplantacije rožnice kod Prof. Beekhuisa  i prof. Mellesa  pod čijim je mentoriranjem završavao magisterij.

Predavač je na dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomskim studijima te tečajevima stalnoga medicinskoga usavršavanja. Mentor je brojnim studentima specijalizantima i doktorandima. Prezentirao je kao pozvani predavač na više kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim tečajevim i kongresima. Autor je i koautor 4 sveučilišna udžbenika, 1 sveučilišnog priručnika,  više od 30 radova u časopisima i preko stotinu kongresnih sažetaka. Posebni interesi su mu operacija katarakte sa više od 30 tisuća operiranih pacijenata, i transplantacija rožnice.  Član je brojnih domaćih i stranih stručnih udruga.