Doc. dr. sc. Dean Šarić,

dr.med.

Dean Šarić dr.med je vodeći refrakcijski i transplantacijski kirurg s dvadesetgodišnjih iskustvom u području laserske korekcije vida te u području transplantacijske kirurgije s iskustvom od preko 25 000 zahvata.

  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Specijalizacija iz oftalmologije na Klinici za očne bolesti KB „Sestre milosrdnice“
  • Magisterij i doktorat znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • Docent na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
  • Višegodišnje iskustvo u refrakcijskoj kirurgiji

  • Subspecijalist mikro i laserske kirurgije (refrakcijska kirurgija, katarakta, transplantacijska kirurgija)
  • Studijski boravci na klinikama u: Münchenu, Kölnu, Orlandu, San Diegu, San Franciscu
  • Više od 80 stručnih znanstvenih radova, autorstvo stručnih knjiga, istraživač na znanstvenim projektima.
  • Savjetnik i koordinator za Europu Američke oftalmološke akademije
  • Pozvani predavač Američke oftalmološke akademije