Prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer,

prim.dr.med.

Prof.dr.sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, prim.dr.med., diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završila je dva poslijediplomska studija na istom fakultetu. Magistrirala je i doktorirala na temu ultrazvuka u oftalmologiji.

Tijekom domovinskoga rata bila je aktivna kao dragovoljac časnik za vezu u Hrvatskom Uredu pri Europskoj Misiji. 15. siječnja 1992. kao prva žena prevoditelj, poslana je na teren s ECMM timovima, s kojima je proputovala sva ratišta Istočne i Zapadne Slavonije. Stekla je znanstveno-nastavno zvanje profesora u nastavnoj bazi Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu, a pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Izabrana je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika. Radi kao liječnik oftalmolog, a stekla je i naslov užeg specijaliste iz dva područja oftalmologije: prednji segment, te kirugija vjeđa i orbite.

Priznanje naziva primarijus ima od rujna 2013. godine. Usavršavala se u brojnim svjetskim klinikama kao što su Katharinenhospital Augenklinik, u Stuttgartu, Njemačka, Moorfields Eye Hospital, London, i Salisbury District Hospital, Salisbury, Velika Britanija. 

Predavač je na dodiplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, poslijediplomskim studijima te tečajevima stalnoga medicinskoga usavršavanja. Mentor je brojnim specijalizantima i doktorandima. Prezentirala je kao pozvani predavač na više inozemnih kongresa.

Stalni je predavač ultrazvučne biomikroskopije na međunarodnom tečaju standardizirane ehografije koji organizira prof. Ossoinig iz USA. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim tečajevim i kongresima. Autor je i koautor 10 sveučilišnih udžbenika, više od 50 radova u časopisima i preko stotinu kongresnih sažetaka. Posebni interesi su joj operacija katarakte sa više od 10 tisuća operiranih pacijenata, kirurgija vjeđa i orbite gdje je i dobitnica nagrade E.S.O.P.R.S. Junior Award 2000 za najbolji znanstveni rad mladog znanstvenika do 35. godina, te ultrazvuk oka i orbite iz koga je objavila dva atlasa. Članica je brojnih domaćih i stranih stručnih udruga.