Mr Stephen Hannan

G. Hannan stekao je zvanje prvostupnika prirodnih znanosti u optometriji (B.Sc. (Hons)) na sveučilištu Glasgow Caledonian University 2001. godine. Zatim je 2002. položio stručni ispit za optometričara na fakultetu College of Optometrists.

G. Hannan zaposlio se 2002. godine u Optical Expressu kao optometričar. 2003. godine promaknut je u regionalnog višeg optometričara (Regional Senior Optometrist), a sljedeće godine u voditelja kliničkih usluga (Clinical Services Manager). Na sadašnji položaj direktora kliničkih usluga (Clinical Services Director) za Optical Express grupu promaknut je 2010. godine. Odgovoran je za nadzor nad kliničkim rezultatima više od 200 optometričara koji godišnje provode preko 400.000 različitih kliničkih pretraga na pacijentima. Osim toga, još uvijek redovito pregledava pacijente kao samostalni optometričar s dozvolom za propisivanje očnih pomagala.

Osobno je obavio više od 17.000 očnih pregleda i konzultacija prije refrakcijskih kirurških zahvata. Nadalje, obavio je najmanje 10.000 konzultacija nakon refrakcijskih kirurških zahvata.

Njegova predanost i stručnost u području refrakcijske kirurgije vidljiva je i u njegovim publikacijama. Objavio je 17 publikacija u vodećim znanstvenim časopisima i nekoliko članaka u više stručnih časopisa povezanih s refrakcijskom kirurgijom.

Članstvo u stručnim u druženjima

  • Optical Registration Board Ireland (CORU) – član
  • General Optical Council (GOC) - član
  • Association of Optometrists (AOP) – član
  • College of Optometrists - član
  • British Society for Refractive Surgery (BSRS) – član
  • European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) - član
  • Federation of Ophthalmic and Dispensing Opticians (FODO) – član uprave