Profili kirurga

Jedan od razloga zbog kojih se ljudi odlučuju na zahvat u Optical Expressu jesu i naši vrlo vješti, iskusni i svome pozivu odani očni kirurzi.

Svi naši oftalmolozi specijalisti su u području refrakcijske kirurgije i zajedno su obavili više od 2.000.000 operacija. Nadalje, svake ih godine provjerava Međunarodni savjetodavni odbor za medicinu (International Medical Advisory Bord, IMAB) u čijem je članstvu nekoliko vodećih svjetskih kirurga, stručnjaka za refraktivnu kirurgiju, među njima i Steve Schallhorn, bivši ravnatelj Oftalmologije Američke mornarice.