Mirna Belovari

dr.med., specijalist oftalmolog, FEBO

2006. g. završila je Medicinski fakultet Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku, a specijalizaciju iz oftalmologije stekla je na Očnoj klinici KBC Sestre milosrdnice

Članstva - članica je Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva (HOOD), Sekcije za kataraktu i refrakcijsku kirurgiju Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva te Europskog udruženja kirurga katarakte i refrakcijskih kirurga (ESCRS),

Edukacija i radno iskustvo

Od 2007.g do 2009. g. radila je kao liječnik opće medicine u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć Međimurske županije

Od 2009.g. do 2014.g. obavlja specijalizaciju iz oftalmologije na Očnoj klinici KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

U ožujku 2014.g. je položila specijalistički poslijediplomski studij iz oftalmologije; Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

U travnju 2014.g. je položila specijalistički ispit na Očnoj klinici KBC Sestre milosrdnice, Zagreb

U svibnju 2014.g. je položila Europski specijalistički ispit, EBOD Exam „Excellence in education“ , Pariz

Od 2014. do 2018. g je radila kao specijalist oftalmolog, kirurg katarakte i okuloplastični kirurg u Županijskoj bolnici Čakovec

Od 2016. g. se pridružuje stručnjacima Optical Express-a kao vanjski suradnik da bi 2018. godine postala stalni član Optical Express tima

Aktivno i pasivno sudjeluje na brojnim domaćim kongresima, simpozijima, radionicama, tečajevima.

Aktivno i pasivno sudjeluje na kongresima Europskog udruženja kirurga katarakte i refrakcijskih kirurga u Milanu, Amsterdamu, Londonu, Istanbulu, Barceloni, Copenhagenu, Lisabonu.

2010 - Maric A, Katalinic D, Belovari M, Doko M, Vrkljan M, Plestina S. Insulinoma and extreme Pretilost in a patient with MEN1 syndrome. Acta Gastroenterol Belg. 2010 Apr-Jun;73(2):296-7.

2012 - Višnjić MB, Zrinsćak O, Barisić F, Iveković R, Laus KN, Mandić Z. Astigmatism and diagnostic procedures. Acta Clin Croat. 2012 Jun;51(2):285-8.

2014 – koautor poglavlja Orbita, vjeđe i lakrimalni sustav udžbenika za studente medicine i stomatologije „Oftalmologija“, prof.dr.sc.Z.Mandić i suradnici, Medicinska naklada, Zagreb

2015 – Igor Knezović, Mirna Belovari Višnjić, and Hrvoje Raguž, “Late Stage of Corneal Decompensation Caused by Progressive Keratoconus: Can We Treat It and Save the Cornea?,” Case Reports in Ophthalmological Medicine, vol. 2015, Article ID 795826, 6 pages, 2015. doi:10.1155/2015/795826

2015 – Knezović I, Višnjić MB, Raguž H. Partial topography-guided photorefractive keratectomy followed by corneal cross linking in the management of progressive keratoconus: our initial ten month results. Acta Clin Croat 2015; 54:193-200

2015 – koautor udžbenika “Oftalmologija za studij sestrinstva”, Visoka tehnička škola u Bjelovaru