Borna Saric

dr.med., specijalist oftalmolog.

Završen studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Specijalizacija  iz oftalmologije 1993. u KBC Rebro, Zagreb.

Tijekom specijalizacije završio je poslijediplomski studij iz oftalmologije te stekao naslov magistra medicinskih znanosti, a kao specijalista oftalmolog završava i doktorski studij, te stječe naslov doktora nauka biomedicinskih znanosti.

Kao zaposlenik Klinike za očne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, KBC Rebro profilira se kao subspecijalista retinologije i vitreoretinalne kirurgije, te postaje voditelj odjela za lasersku fotokoagulaciju i fluoresciensku angiografiju.

U više navrata pohađao je kraća usavršavanja u inozemstvu, te je dva puta kao stipendista imao dulja usavršavanja; 1992.  Essen/Njemačka: usavršavanje u iradijacijskom i kirurškom liječenju melanoma, te 2001. Antwerpen/Belgija: usavršavanje u vitreoretinalnoj kirurgiji.

2008. godine odlazi iz KBC Zagreb u Opću bolnicu Sveti Duh u Zagrebu, gdje u sklopu tadašnjeg Odjela za očne bolesti formira službu za stražnji segment oka, koja do tada nije postojala.

2012. kada bolnica postaje Klinička bolnica Sveti Duh, a očni odjel prerasta u Kliniku za očne bolesti, služba za stražnji segment oka postaje Klinički odjel u kojem obnaša dužnost pročelnika odjela.

Trajnom edukacijom mlađih kolega formira tim stručnjaka koji danas predstavlja jedan od najprominentnijih takove vrste u Hrvatskoj.

Tijekom dosadašnjeg rada sudjelovao je aktivno u mnogobrojnim kongresima i stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, te je objavio mnogobrojne publikacije.

Sudionik nekoliko znanstvenih projekata.

Redovni  član HLK-e i HOD-a, te udruženja  „Euretina“: (Europsko udruženje retinologa) i „EVRS“ (European Vitreoretinal Society), te svake godine sudjeluje u radu navedenih europskih vitreoretinalnih organizacija.

Sudjeluje u nastavnom radu kroz vježbe, seminare i predavanja u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, te kao predavač na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U više navrata je kao predavač sudjelovao na poslijediplomskim tečajevima trajne izobrazbe 1. kategorije. Autor je u više poglavlja četiriju objavljenih knjiga, od kojih tri imaju status udžbenika Medicinskog fakulteta.