Potpuna poslijeoperativna skrb

Postupak kojem se podvrgavate uključuje tri faze: konzultacije, zahvat i poslijeoperacijsku skrb. Optical Express je s vama u svim fazama vašeg puta u život bez ograničenja koja vam nameće nošenje naočala i kontaktnih leća.

Program poslijeoperativne skrbi

Program poslijeoperacijske skrbi dizajniran je prema vašim, individualnim zahtjevima, ovisno o postupku koji ste odabrali. Želimo da postignete najbolji mogući rezultat korekcije vida, tako da naš sveobuhvatni program poslijeoperacijske skrbi odražava našu opredijeljenost da se brinemo o vama dokle god ste s nama.