Nagradna igra: Kaži prijatelju

Dobitnica naše nagradne igre "Kaži prijatelju" je gospođa Aleksandra Šobat iz Zagreba.

Preporučite nas svojim prijateljima i tako im osigurajte popust na lasersku korekciju vida u iznosu od 1.500 kn po oku, a vi ulazite u nagradnu igru u kojoj možete osvojiti voucher u iznosu od 4.000 kn za boravak u hotelu Lone u Rovinju. Uživajte u wellnesu u jednom od najljepših hotela u Istri. 

Vaši prijatelji mogu iskoristiti popust do 20.11.2017. godine, kada ćemo izvući i sretnog dobitnika naše nagradne igre. 

Sudjelujte na sljedeći način: Pošaljite nam mail na visumed.opticalexpress@gmail.com te ime i prezime te kontakte osobe kojoj ste nas preporučili i koja je spremna za lasersku korekciju vida. 

Za sva pitanja možete nas nazvati na 01 5625 450.

Lone


PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine br. 87/2009) Poliklinika Optical Express iz Zagreba, Strojarska cesta 18 donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE „KAŽI PRIJATELJU“

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Kaži prijatelju“ je Poliklinika Optical Express (nadalje: Priređivač) iz Zagreba, Strojarska cesta 18, OIB 75704940224. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača te unaprijeđenja prodaje usluga.

Članak 2.
Nagradna igra održavat će se od 15.10. do 15.11.2017. godine i ima samo jedno kolo.

Članak 3.
Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja te datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr 15.10.2017. godine.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju sve osobe koje su lasersku korekciju vida obavile u poliklinici Optical Express. U nagradnu igru za glavnu nagradu ulaze sve one osobe koje su svojim prijateljima preporučile polikliniku Optical Express za lasersku korekciju vida putem e-maila ili društvenih mreža. 

Članak 5. 
Svaki sudionik može poslati neograničen broj preporuka, međutim to ne uvećava mogućnost osvajanja glavne nagrade. 

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača, sa svojom užom obitelji. 

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od: 
1. Poklon vouchera u iznosu od 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće kuna) za korištenje u hotelu Lone u Rovinju. Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4.000,00 kuna (slovima: četiritisuće kuna). Nagrada nije zamjenjiva za novac. Nagrada se može prenijeti na drugu osobu. 

Članak 8.
Izvlačenje dobitnika održat će se u uredima Priređivača na adresi Strojarska 18, Zagreb, dana 20.11.2017. godine s početkom u 12:00 sati. Pobjednik će biti nasumce odabran među pristiglim prijavama.

Članak 9.
Ime dobitnika bit će objavljeno na internetskoj stranici opticalexpress.hr u roku od sedam (7) dana od izvlačenja dobitnika. Dobitnik nagrade bit će obaviješten pismeno o dobitku nagrade, sedam (7) dana od izvlačenja.

Članak 10.
Dobitnik svoju nagradu može preuzeti od Priređivača u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi, a može ju koristiti po dogovoru.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će u tom slučaju biti obaviješteni putem internetske stranice opticalexpress.hr

Članak 13.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri i budu objavljena na internetskoj stranici opticalexpress.hr

Članak 14.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 15.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.